wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Meskie-zdrowie.pl jest serwisem, dostarczającym produkty najwyższej jakości slużące utrzymaniu zdrowia mężczyzny, zapewnienia jemu  zarówno dobrej kondycji seksualnej jak i ogólnej. 
 

2. Do zakupów w sklepie internetowym www.meskie-zdrowie.pl upoważniona jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Korzystanie z serwisu www.meskie-zdrowie.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.

3. Produkty oferowane w sklepie można zamawiać przy pomocy prawidłowo wypełnionego formularza po zarejestrowaniu się na stronie. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień z niepełnymi danymi lub z danymi budzącymi wątpliwości. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku, gdy ceny prezentowane na stronie sklepu zostały błędnie zaktualizowane oraz gdy towar widniejący w zamówieniu jest niedostępny na magazynie.

4. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym- zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.meskie-zdrowie.pl.

5. Właścicielem sklepu jest firma:
PMA AND S MARKETING
1142 Washington Blvd Unit 3
Oak Park Il, 60302, U.S.A.
tel . 134440397
e-mail.: sklep@meskie-zdrowie.pl

ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu: 134440397 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@meskie-zdrowie.pl

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w razie wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

4. Informacje podane na stronie sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

5. Jeżeli płatność nie nastąpi do 10 dnia od złożenia zamówienia automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.

6. Potwierdzenia zamówienia, a następnie wysłania przesyłki dokonuje pracownik sklepu lub osoba wyznaczona odrębną decyzją osób uprawnionych.

7. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich wymaganych informacji, lub gdy informacje te budzą wątpliwość co do ich poprawności.

8. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn sklep nie był w stanie zrealizować zamówienia w terminie siedmiu dni, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Klientowi zostanie zaproponowany inny- podobny- towar lub zostaną zwrócone pieniądze na wskazane przez Klienta konto bankowe.

CENY
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane z złotych polskich w cenie brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

2. Na życzenie Klienta, po prawidłowym wypełnieniu formularza z danymi niezbędnymi do jej wystawienia, wystawiana jest faktura VAT. Klienci kupujący za pośrednictwem sklepu internetowego wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
1. Za zamówione towary Klient może dokonać płatności przelewem na konto bankowe lub przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).

2. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Przewidywany czas dostawy przesyłki pocztowej to 1-2 dni robocze od daty wysłania.

4. Koszt przesyłki zależny jest od wagi całego zamówienia, a także od wybranej formy płatności. Informacja o koszcie wysyłki jest podawana w trakcie dokonywania zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

USZKODZENIA PRZESYŁEK
1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

2. W razie, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności pracownika Poczty oraz niezwłocznie zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki do obsługi www.hairland.pl.

3. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

ZWROTY I REKLAMACJE
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwrot zakupionego przedmiotu jest możliwy w przeciągu 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyn.

2. Przy zwrocie Klient powinien podać swój numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (w razie zwrotu pieniędzy na konto nienależące do Klienta należy podać dane właściciela rachunku). W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, po dokonaniu przez niego przelewu za pomocą Platnosci.pl, sklep zwraca na podane konto równowartość zamówionego towaru pomniejszoną o koszty obsługi transferu przelewu (koszty te nie będą stanowić więcej nie 3% wartości zamówienia).

3. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

4. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

5. Zwracamy równowartość towaru, jednakże nie zwracamy kosztów dostarczenia przesyłki.

6. Koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia ponosi sprzedawca.

7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (lub fakturę) oraz wypełniony PROTOKÓŁ ZWROTU lub PROTOKÓŁ REKLAMACJI. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona - towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku braku możliwości wymiany na nowy - Klientowi zostaną zwrócone koszty zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych. O sposobie dalszego postępowania z reklamowanym towarem Klient zostanie powiadomiony.

8. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

9. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani używany, towar musi być kompletny jeśli składał się z kilku części, towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

DANE OSOBOWE
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą www.meskie-zdrowie.pl i jej działalnością na adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

2. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na www.meskie-zdrowie.pl

3. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt ze sklepem. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@meskie-zdrowie.pl

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. ZABRANIA SIĘ ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby wlaściciela www.meskie-zdrowie.pl.

7. Zawartość strony www.meskie-zdrowie.pl jest objęta ochroną praw autorskich.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu